Säkerhet i Varje Hiss och Port

Vi installerar, moderniserar och servar hissar och portar för en problemfri drift. Lokal närhet, snabb service. Välkommen till Nordic Lift Tech!

Följ oss på våra sociala kanaler
~70

Anställda

~6,000

Hissar

+10

Städer

Bostadsrättsföringen Strandparken i Sundsvall, med 258 lägenheter, stod inför faktum: alla 16 hissarna behövde renoveras, alternativt bytas ut. Det gick inte längre att skjuta fram beslutet.

Det personliga bemötandet och lyhördheten för varandras olika behov var avgörande – särskilt i stora projekt där det finns många att ta hänsyn.

Se Alla Referenser

Våra Referenser

Att välja modernisering av hissar framför nyinstallationer har många fördelar. Granitor Electro utförde moderniseringar på 14 hissar åt brf Pyndaren. Resultatet ökade tillgängligheten för medlemmarna och minskade avtrycket på miljön.

Hissar hos Bostadsrättsföreningen Pyndaren i Gävle, som byggdes runt 1974, uppvisade ålderstecken och det började bli svårt att få tag på reservdelar. Mellan 2019 och 2022 utförde Nordic Lift Tech moderniseringar av samtliga 14 hissar istället för att installera helt nya.