Hissar Nyinstallation

Nordic Lift Tech utför all typ av nyinstallation, rena nyinstallationer i nybyggda hisschakt, ersätter befintliga hissar (full replacement) och installerar hissar i äldre fastigheter.

Nordic Lift Tech erbjuder ett omfattande utbud av flexibla hisslösningar, inklusive standardhissar och skräddarsydda.

Vår expertis sträcker sig över nyinstallationer i olika fastighetstyper, där vi noggrant tar hänsyn till varje fastighets specifika behov och förutsättningar. Vi har gedigen erfarenhet av att hantera helhetsprojekt, inklusive projektering, konstruktion och uppförande av hisschakt samt själva installationsprocessen.

Kontakta Oss